Klicka på “luren”

Du hittar den i botten

Välj On-/ Offline

Knappen uppe till höger

Klicka på “meny”

På toppen i högra hörnet

Välj “Inställningar”

Finns under videosamtal

Klicka på editera

Det är ikonen med pennan

Ändra vad du vill

Avsluta med med pilen i vänstra hörnet

Klicka på luren

Nere i botten

<

Ange antal samtal

Glöm inte att bekräfta

<

Dina samtal är släppta

Se till att du är Online

Aktivera eller pausa mina videosamtal

Klicka på “luren”

Välj “Offline” eller “Online”

Ändra mina samtalsinställningar

Klicka på “Meny” i höger hörn.

Klicka på “Inställningar”

Klicka på ikonen “editera”

Avsluta genom att klicka på vänster “pil”

Släppa nya videosamtal

Expanding Grid

Click on the boxes below:

Box 1
Box 2
Box 3

Klicka på “luren”

Ange antal samtal och bekräfta

Nu har du släppt dina samtal.

Klicka på “luren”

Device Frame

Välj “Offline” eller “Online”

Device Frame

Klicka på “luren”

Device Frame

Ange antal samtal och bekräfta

Device Frame

Nu har du släppt dina samtal.

Device Frame

Klicka på “Meny” i höger hörn.

Device Frame

Klicka på “Inställningar”

Device Frame

Klicka på ikonen “editera”

Device Frame

Avsluta genom att klicka på vänster “pil”

Device Frame

Rubrik

Eventuell text

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Rubrik

Eventuell text

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Device Frame
playstore
Registrera

Hämta PIN

Skapa din profil

Device Frame

Ange Samtalstitel & beskrivn.

Device Frame

Sätt Pris & samtalslängd.

Device Frame

Kontrollera din info!

Device Frame

Läs igenom och registrera!

Device Frame

Din samtalssida!

Device Frame

Du kan ändra!

    Device Frame